İslâm dünyasında felsefî düşüncenin teşekkülünde Yunancadan Arapçaya yapılmış tercümelerin
mühim bir rolünün olduğu bilinmektedir. Ancak tercümelerle aktarılan kavram, teori ve
yaklaşımların İslâm düşüncesindeki serüveni pek çok açıdan hâlâ incelenmeyi beklemektedir.
Elinizdeki eser, ahlâk felsefesini merkeze alarak doğrudan doğruya Yunanca ve Arapça metinleri
mukayese etmek suretiyle söz konusu intikalin doğasını keşfetmeyi hedeflemektedir.
Bu çerçevede klasik dönemin önde gelen filozofları Kindî, Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî, Yahyâ b. Adî,
Fârâbî, İbn Miskeveyh ve İbn Sînâ'nın ahlâkla ilgili eserlerinde Antik Yunan kaynaklarının intikalini
ve alımlanışını irdeleyen bu kitap iki temel kısımdan oluşmaktadır. İntikale odaklanan ilk kısım,
tercümeler döneminde Yunancadan Arapçaya nakledilen ahlâk eserlerinin bir dökümünü yaparak
bunların içeriğini ve Arapçaya intikal durumunu ortaya koymaktadır. Alımlamaya odaklanan ikinci
kısımda ise Antik Yunan ahlâk literatüründeki kavram ve fikirlerin İslâm filozofları tarafından
kullanımı, ahlâk felsefesinin temel problemleri bakımından ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Eser bu
yönüyle, okuyucuya, Yunan felsefesinden İslâm felsefesine uzanan süreçte klasik ahlâk felsefesinin
kavram ve problemlerine dair kuşatıcı, derinlikli ve karşılaştırmalı bir analiz sunmaktadır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789752484511
Yayın Tarihi :2020-09-11
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :527
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :165 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Hümeyra Özturan
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler