Âyetlere, kelimelerin âyet içindeki anlamına göre, Türkçe karşılığı verilmiş olup, kelimenin ihtivâ ettiği diğer anlam parantez içine yazılmış, bunun için ayrıca lügatçe koymaya lüzum görülmemiştir.
Parantez içine yazılmış ifadeler hariç tutularak okunduğunda âyet-i kerîmelerin, kelime manasına göre mealinin ortaya çıkması, parantez içlerindeki açıklamalar da âyetteki maksadın öz olarak anlaşılması amaçlanmıştır.
Âyetlerin tercümelerinin, gramer kaidelerine uygun olarak yapılmasına dikkat edilmiştir. Yerine göre, zamirlerin mercîleri, tekil kelimelere ifade gereği olarak ilave edilen çoğul ekleri ve bazı yardımcı kelimeler parantez içine yazılmıştır.
Bu mealde ayetlerdeki mânânın açıklığa kavuşması için, yer yer sebeb-i nüzûlüne (iniş sebebine), ihtiva ettiği mesaja ve delâlet ettiği mânâya uygun gerekli fıkhî, itikâdi, tarihî ve sosyolojik açıklamalar yapılmış, böylece ayet ve açıklamaları her seviyedeki insanın rahatlıkla anlaması sağlanmıştır.
Bu mealde iki türlü mana taşıma ihtimali bulunan ve müfessirlerin de, her iki mânâya delâletinden vazgeçmedikleri âyetlerde, kesinliğe daha yakın olan mânâya metinde yer verilmiş, diğerine ise dipnotta işaret edilmiştir.
Kırâat farklılıklarının mânâya tesirine yer yer işaret edilmiştir.
Bugünkü Tevrat ve İncil'deki tahrif edilmiş yanlış inanç şekilleri, ilgili âyetlerin dipnotunda gerekli görüldükçe belirtilmiştir.
Allah katında kabul olunan İslam dini ve içeriği ( 3/19 ) şirki hayata, imana ve ibadete karıştıranlar ( 1/5 , 12/106...), tâğutlar ( 2/256 ) münafıklık ve kâfir / kâfirlik, zulüm, fesat gibi terimlerin içeriği ve açıklanması; Nikahın sahih olmasında açıklamalar ( 4/24 ) talak (boşanma) ve çeşitleri ( 2/226-232... ); Ulu'l-emr'in açıklanması, hevasını ilah edinenler ve takva gibi günlük hayatta ihtiyaç duyulan birçok konunun açıklamaları âyetlerin altında verilmiştir.
Kur'an'ın ruhlarda ve sosyal hayatta değişimi amaçlayan ayetlerinin altına da Kur'an'ın iniş gayesine uygun açıklamalar yapılmıştır.
Bu açıklamalarda Ehl-i sünnetin görüşü tercih edilmiştir.
Dili itibariyle, ağdalı, kafa karıştıran, yapmacık, felsefi kelime ve cümleler kullanılmamış; anlamı muğlak ve kapalı bırakılmamıştır.
Bu haliyle meâl, kısa ve öz bir tefsir niteliğini de taşımaktadır. Ayetlerde insanımızın güncel sorunlarına da ışık tutan, kısa, güncel tefsirli meâl olmuştur.
Özellikle konuların bir bütün halinde anlaşılması ve Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri açısından ilgili âyetler arasında ilgi kurulmuş bazen hadislerle açıklama getirilmiş; iki âyet aynı konudan bahsediyorsa bkz., birbiriyle ilgili konularda ise krş. şeklinde gösterilmiştir.
Meâlden daha fazla istifade edilmesini sağlamak üzere güncel fihristler ve kapsamlı bir indeks hazırlanmıştır.
Sûrelerin ana konularını ihtiva eden bir indeks de ilave edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim bilgileri bölümü hazırlanmıştır.
Akademik kaynakça verilmiş ve yüz yetmiş kadar eserden faydalanılmıştır.
Meâlde geçen yer isimlerini gösteren harita konmuştur.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789758757329
Yayın Tarihi :2016-12-30
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :689
Kapak :Ciltli
Kağıt :1.Hamur
Boyut :105 X 165
Emeği Geçenler :
Yazar   : Hasan Tahsin Feyizli
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler