Duâ ve zikir müminin hayatında mühim bir yer tutar. Duâ, müminin ma’nevî silâhı ve Rabbine ilticâsıdır. Zikir de mahlûkun Hâlikını unutmaması, O’nu hatırlamakla itminân bulmasıdır. Cenâb-ı Hak, dualarımızı kabûl, amellerimizi makbûl, günahlarımızı mağfûr buyursun. Amîn…Hem Kur’an-ı Kerim’de var olan hem de Rasûlullah Efendimiz’in dilinden süzülen ve mü’minin hayatına istikâmet veren bu güzel duâ cümlelerinden mülhem, her devirde ashâb-ı kiramdan başlayarak sonraki nesillerin, özellikle de Allah dostlarının duâ ve niyazları olmuştur. Şâh-ı Nakşibend Muhammed Bahâüddin (rh.a.), Abdülkâdir Geylânî (rh.a.) ve bilcümle sâdât-ı kirâm hazerâtının da benzer duâ ve münâcaatları vardır. Erkam Yayınları’ndan, özel bir kütüphane olabilecek sayıda, her biri insanın gönül dünyasını inşâ eden nâdide eserleri neşredilen Muhterem Osman Nûri Topbaş Üstazımız’ın her yazısını muhtevâya uygun duâ cümleleri ile nihayetlendirdiği okuyucularınca mâlumdur. Yüzlerce farklı konuda yazılan makalelerin sonunda mü’minin mânevî hayatına yön verecek, iç âlemini tezyîn edecek duâ cümleleri olduğu gibi, derin bir İslâm ve ümmet hassasiyetini içinde barındıran husûsî duâ ifadelerine de yer verilmektedir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786254400469
Yayın Tarihi :2022-03-30
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Gönül Bahçesinden Dualar
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :264
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :110 X 195
Emeği Geçenler :
Yazar   : Özlem Nur Kölük
İlgili Eserler