Bidatlerin ve dalaletlerin çoğaldığı, batıl ekollerin egemen olduğu, şüphelerin güçlendiği, cehaletin, taassubun ve körüne körüne taklitçiliğin yaygınlaştığı, Tatarlarla Haçlıların İslam topraklarına saldırdığı bir dönemde yaşayan İbnTeymiyye, Müslümanların en önemli ve en tehlikeli meselelerine parmak basmış, bunların tedavisi için kalemi, dili ve eliyle mücadele etmiştir. Bu mücadelesinin izleri bütün eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de görülmektedir: * İstikamet ve itidalin, dört imamın yaptığı gibiKitaba ve sünnete tabi olmanın vacip olduğunu, bunun tüm hidayet türlerini kapsadığını, tefrika ve dalaletin hidayetin bir kısmını terk edince gerçekleştiğini belirtmiş, nefiy ve ispatta aşırı gitmek suretiyle oluşan bidatleri, türlerini ve ortaya çıkış şekillerini beyan etmiştir. Usul, füru, fıkıh, tasavvuf ve sonradan ihdas edilmiş siyaset gibi sonradan ihdas edilen taabbud içerikli fiil ve görüşlerin hükümlerini zikretmiştir. * Kelamcılara, sufilere ve bazı fıkıhçılara, özellikle Mutezile ve Eş'ari kelamcılara reddiyeleryapmıştır. * Rıza,ru'yetullah, muhabbet besleme, sekr hali, sema konusu, cemal sevgisi, ikrah bazı ıstılahî kavramları da açıklamıştır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786055387648
Yayın Tarihi :2020-11-26
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :3.Baskı
Sayfa Sayısı :592
Kapak :Ciltli
Kağıt :Ivory
Boyut :170 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : İbn-i Teymiyye
Çevirmen   : Ahmet İyibildiren
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler