Ebu Mihnef adıyla ünlü Lut b. Yahya el-Ezdî el-Gamidî hicrî 157 yılında vefat etmiştir. O, Kûfe'nin ünlü ravilerinden ve tarihçilerinden olup, hicrî ikinci yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır. Ebu Mihnef'in Hz. Zehra'nın (a.s) Hutbesi, Cemel ve Sıffin Savaşı, Muhammed b. Ebu Bekir'in Şehadet Olayları gibi birçok eseri bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz onun en değerli eserlerinden birisi, Kerbela Vakıası adıyla çevirisini sunduğumuz Maktelu'l-Hüseyin kitabıdır. Allâme Tusterî'nin dediğine göre, İmam Hüseyin (a.s) hakkında yazılan makteller içinde en sahih maktel, Ebu Mihnef'in maktelidir. O, bu kitabı Aşura olayından yaklaşık yetmiş yıl sonra kaleme almıştır. Kendisi de Kûfe ehlinden olduğu için olayları bir ya da en fazla iki vasıtayla nakletmiştir. Ama ne yazık ki bu kitap zamanın geçmesiyle kaybolmuştur. Şimdi onun hiçbir nüshası (elyazması) elimizde yoktur. Kitabın asıl nüshasının kaybolmasından sonra bazı dönemlerde araştırmacılar ve yazarlar onun rivayetlerini toplamaya çalışmışlardır. Ama eksiklikler olduğu için gereken değeri kazanamamıştır. Nihayet değerli araştırmacı Muhammed Hadi Yusufî Garevî'nin ilmî çabaları sonucu bu değerli kaynak diriltilmiştir. Önce Ebu Mihnef'in makteli Taberî Tarihi'nden derlenmiş, daha sonra onun nakilleri Şeyh Müfid, Ebu'l-Ferec ve İbn Cezvî'nin nakilleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca birçok dipnota yer verilerek Vak'atu't-Taff li-Ebî Mihnef adıyla basılmıştır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789944709675
Yayın Tarihi :2021-11-23
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :256
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Çevirmen   : Nuri Dönmez
Yazar   : Ebu Minhef
İlgili Eserler
%35
72

78.00120.00
Ali Aydın 72