Ebü'l-İhlâs Hasen b. Ammâr b. Alî eş-Şürünbülâlî el-Vefâî el-Mısrî (ö. 1069/1659)'in Nûrü'l-îzâh ve necâtü'l-ervâh isimli eseri üzerine yazdığı İmdâdü'l-fettâh şerhinin ihtisarıdır. Nûrü'l-îzâh, tahâretle namaz ve oruç ibadetlerine dair olup müellifin önsözde kaydettiği üzere eserde mezhepte ehl-i tercih sayılan âlimlerin sahihliğini kesin bir şekilde belirttiği görüşler esas alınmıştır. Fıkha yeni başlayanların kolayca anlayabilecekleri bir üslûpla kaleme alınan bu özlü eserde hükümlerin dayandığı delillere ve diğer mezheplerin görüşlerine yer verilmemiştir. Üzerine İmdâdü'l-fettâh ismiyle bir şerh yazmıştır. İmdâdü'l-fettâh'ı ihtisar ederek Merâkı'l-felâh ismini vermiş ve sonuna zekât ve hac yer almadığından Şürünbülâlî bu konulara dair muhtasar bilgileri sonuna eklemiş, bazı çağdaş müellifler de Nûrü'l-îzâh'a yazdıkları şerhlere bu kısımları kapsayan ilâveler (tekmile) yapmışlardır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786058197947
Yayın Tarihi :2021-04-20
Yayın Dili :Arapça
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :640
Kapak :Karton
Kağıt :Şamua
Boyut :165 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Hasan bin Ammâr eş - Şürunbülâlî
İlgili Eserler
%45
U Dönüşü

11.00 TL20.00 TL
Sinan Konuk U Dönüşü
%30
İnsan İrfanı

18.20 TL26.00 TL
Zeki Savaş İnsan İrfanı