Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Bilge Ercilasun, Rumeli’nin kaybına odaklanan romanları incelediği Bir Vatan Kaybettiler’den sonra, Bir Vatan Kurtuldu’da, nicelik ve nitelik itibarıyla artış gözlemlediği için bir terminus olarak belirlediği 2000’li yıllardan itibaren kaleme alınmış 86 romandan yola çıkarak tematik başlıklar altında Atatürk’ü kişisel özellikleri, askerî faaliyetleri, tarih yapıcı olaylar içindeki yeri ve devlet adamlığı bağlamında edebiyatın çağdaş verimleri içinden ele alıyor. Böylece acı dolu kayıplarla geçen senelerin
70 TL.
Yahudiler; tarihte benzeri görülmemiş şekilde, bütün dünyada bu kadar dağınık olarak yaşamalarına rağmen, yaklaşık 3500-4000 yıldan beri dillerini, dinlerini ve kimliklerini korumuşlarsa bunun bazı sebepleri olmalıdır. Yahudiliğin ilk ortaya çıktığı zamanlarda ve hatta ondan çok zaman sonra mevcut olan bir kısım halklar, devletler, diller, dinler ve kültürler yok olduğu hâlde onların hâlâ var olması dikkate değer bir konudur. Yalnızca bu gerçek bile Yahudilik-Tevrat ilişkisinin ciddi şekilde ele alınması iç
35 TL.
Erken dönem “Doğu Avrupa Tarihi” alanında Avrupa Hunları ya da Batı Hunları gibi isimlerle bilinen ve en görkemli dönemlerini Attila’nın egemenlik günlerinde yaşamış olan Hunlarla ilgili çalışmalar dünya tarihçiliğinin uzun yıllar boyunca ilgisine mazhar olmuş ve konuya dair pek çok bilimsel üretim ortaya konulmuştur. Yakın bir zaman dilimine göz atıldığında ise Avrupa Hunları’na dair kaleme alınan Türkçe çalışmalarla birlikte, tercüme eserlerin sayısında da bir artış olduğu gözlemlense de bu konunun Türk
65 TL.
Osmanoğluları, on dördüncü asrın başında Anadolu’nun kuzeybatısındaki Bitinya’da kurdukları beyliklerini tarihleri boyunca cihan devletine (imparatorluğa), topraklarını da üç kıtaya at sırtında genişletir. Bunu Osmanlı öncesi Türk-İslam medeniyet birikimi üzerine inşa ederken kendilerinde olmayan ve muhtaç oldukları bilgileri ve teknolojileri alma hususunda tereddüt etmemişlerdir. Zaman içerisinde Osmanlılar ile Avrupalılar arasında dengelerin ekonomik, siyasi ve teknolojik açıdan aleyhlerine dönmeye başlam
110 TL.
 %  30
Hafız Musikişinaslar Osmanlıdan Cumhuriyete Geçiş Dönemi
Tarihimizde kısa bir göz atıldığı vakit İslam medeniyetinin önemli unsurlarından güzel sanatlara verilen değerlerin arasında şüphesiz musikinin rolünün büyük olduğu görülmektedir. Musiki, hayatın her safhasında toplumun değişmez bir unsurudur. İslam toplumu tevhid anlayışı içerisinde bu sanat ile meşgul olmuş, musikimizin gelişmesi sadedinde bu sanata aynı çerçeveden bakarak yön vermiş ve günümüze ulaşması bakımından önemli eserler vererek, büyük şahsiyetlerin yetişmesine de vesile olmuştur. Tarih süreci iç
10.5 TL. 15 TL.
 %  30
Koronavirüs Salgını Sürecinde Vefa
Doğal afet ve salgın gibi durumlarda insanların ilk başvurdukları kaynakların başında din ve dini şahsiyetler gelmektedir. Zira din ve dini şahsiyetler, olup biteni anlamlandırmakta, bireyde oluşabilecek anlam krizleri ve umutsuzluk duygularının oluşmasını engelleyerek manevi yönden destek sağlamaktadır. Bu anlamda Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele bağlamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği, cami ve mescitlerin ibadete kapalı olduğu dönemde, Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde okuttuğu sala
11.9 TL. 17 TL.
 %  30
Vakti Gelmedi mi ?
Ulaşılması için çaba gösterilmesi gereken en büyük hedef Allah’ın rızası, kazanılan malların en hayırlısı ebedî âleme gönderilen, inşa edilen meskenlerin en güzeli de cennet konaklarıdır. Her geçen gün ve saat bizi, kendimiz için hazırladığımız akıbete biraz daha yaklaştırmaktadır. Önemli olan, üstün insani meziyetlere sahip iyi bir mümin olabilmektir. Hayatın imtihan olduğunu unutmadan yaşamaktır. Hayata, kulluğa, insanlığa ve hedeflerine dair yazılardan oluşan bu eser, Hadîd suresi 16 ayetten ilhamla “Vak
8.4 TL. 12 TL.
 %  30
Darb-ı Mesel
Her milletin bağrından doğan sözler vardır. Atasözlerimiz de ecdattan bize kalan kıymetli sözlerdir. “Darb-ı Mesel” eseri, atalarımızdan bize miras kalan bu sözleri günlük yaşamdan örneklerle anlatmıştır. Böylece atasözlerinin hikmetli dünyasına okurlarını buyur etmiştir.
8.4 TL. 12 TL.
 %  30
Sözün Yankısı
Söz, insanın hayatına nasıl dokunur? Umudu yeşerten, acılarımıza ortak olan, muhabbetin sıcaklığını hissettiren kelimelerle yaşamı paylaşırız. “Sözün Yankısı” adlı eserle insanın yaşamına dokunan sözün akislerini görüyoruz. 17 denemeden oluşan eser, kimi zaman bir şehri imar ediyor kimi zaman post modern zamana direniyor kimi zamanda duygularımıza hitap ediyor. Eser, edebî bir üslupla günümüzün konularına dokunuyor.
5.6 TL. 8 TL.
 %  30
Cümle Alem Uyandırma Servisi
Dilimizde kullandığımız her bir kelimenin anlamı vardır. Ses, görüntü ve eşyalarda olduğu gibi kelimeleri de bıraktığı çeşitli çağrışımlarla hatırlarız. “Cümle Âlem Uyandırma Servisi” adlı kitabımızda da kelimelerin getirdiği çağrışımların günlük hayatımızdaki örneklerini buluyoruz. Eser, hayatın tam içinde yer alarak okurunu kucaklamaktadır.
7 TL. 10 TL.
 %  30
Kendine Geç Kalma
Ömür dediğimiz kısa bir zaman dilimi. Hani çoğu zaman kaybettikten sonra anlarız ya elimizdekilerin kıymetini, ömrün kıymetini de sona yaklaştığını düşündüğümüzde daha iyi kavrarız. Bazen geçmişe takılıp kalmak bazen de geleceğin endişesiyle yaşamak bugünü yaşamaktan alıkoyar bizi. Oysaki kıymetini bilmediğimizde bugünün de gelecekte acısını duyacağımız ve ‘’keşke’’lerle anacağımız geçmiş günlerden biri olması kaçınılmazdır. Ve birbiri ardınca sıralandığında bu günler, ömrümüzün beyhude geçmesine yol açacak
8.4 TL. 12 TL.
 %  30
Dünden Bugüne Kuran Eğitim Öğretimi
İslam kültüründe Kur’an’ı okuma, anlama ve doğru aktarma çabası Hz. Peygamber’den başlamak üzere günümüze kadar her dönemde dini vecibe olarak önemini korumuştur. Hz. Muhammed (s.a.s), Kur’an öğrenme ve öğretme konusunda ilk öğretmen olarak hem uygulamalarında örnek davranışlar sergilemiş hem de hadisleriyle konunun önemi hususunda tavsiyelerde bulunmuştur. Gerek Kur’an’da ve sünnette yer alan kuvvetli teşvik gerekse İslam tarihi ve kültüründe konuya gösterilen önem, Müslümanların Kur’an öğrenimine olan ilg
7.7 TL. 11 TL.
 %  30
Çevre Sorunları Büyüteç
Gün geçmiyor ki çevre felaketlerinden bahsedilmesin, denizler kirleniyor, ormanlar yanıyor, iklim değişiyor, hayvanların nesli tükeniyor… Peki çevremizi, doğamızı ve tüm canlıları koruyabilmenin hiçbir yolu yok mu? Doğayı tahrip etmek dışında ona nasıl bir katkı sunabiliriz acaba? Bize düşen görevler nelerdir? Neyi yanlış yapıyoruz ve doğrusu nedir? Bütün bunları merak ediyorsanız “Çevre Sorunları Büyüteç Altında” kitabıyla yanıtını bulabilirsiniz.
23.1 TL. 33 TL.
Pretty English Flash Cards - 4. Sınıf
32 TL.
Tükendi
Pretty English Flash Cards - 2. Sınıf
32 TL.
Tükendi
Mübarek insan Efe Hazretlerinin yakarışlarıyla öğreniyoruz nazlı dua etmeyi; Dünyayı mutlak otoritesi ile yöneten Yüce Yaratandan istemeyi, o Allahın duamız sayesinde bize değer verdiğini NAZLI NİYAZLAR isimli eser, Efenin yaradınına nazlı yakarışlarıyla dolu, nezaketli, edebî niyazlarla bezeli Beni benden cüda kılsan Nolur Yâ Rab nolur Yâ Rab Hak yoluna fedâ kılsan Nolur ya Rab nolur Ya Rab Hadîs-i şerîflerde secili ve tumturaklı ifâdelerle duâ edilmesinin uygun olamayacağı belirtilmişse de bizzat Peygambe
110 TL.
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1